QUESTOUR Уебсайт / Корпоративен сайт

Върни се
QUESTOUR

Проектът QuesTour има за цел да увеличи стойността на неизследвани културни и исторически маршрути и ресурси за туризъм в трансграничния регион България-Сърбия, подобряване на туристическите обекти и насърчаване на устойчивия туризъм. Той се фокусира върху повишаване на нивото на участие на общността и ангажираност към устойчивото използване на трансгранични природни, културни и исторически ресурси.